Status
citat1
citat2
citat3

August 2019:

I den sidste tid har vi evalueret Den Digitale Ressourcebanks første projektår og hvilket år!

Projektet har haft tre helt klare mål: at højne uddannelses- og beskæftigelsesniveauet i området; at etablere stærke og ressourcefulde relationer til det omkringliggende lokalsamfund og ikke mindst at fremme mønsterbrydere i socialt udsatte boligområder.


Som beskrevet tidligere har vi forsøgt at lære de unge selv at tage initiativ til at kontakte os, når de møder en faglig udfordring, som de gerne vil have hjælp og sparring til, men også gøre det klart, hvad de helt konkret vil have hjælp til. Hen imod de afsluttende eksamener i juni måned er vi blevet mødt af rigtig mange unge, som har været helt klar over, hvad de skulle have hjælp til. Det viser i høj grad, at de vil deres uddannelse, men også at de tager ansvar for deres egen læring og for at udnytte deres potentiale bedst muligt.


I øjeblikket er der hele 41 frivillige, der er registreret i Den Digitale Ressourcebank og de har spillet en væsentlig rolle i forhold til de unge og ikke mindst de unges engagement og forpligtelse. Her er der blevet sendt et signal om gensidig forpligtelse, hvilket har virket - men til gengæld har man også kunne tilføje en frivillig, faglig ressource og kompetence til sit eget netværk.


Noget andet, der også har været helt essentielt for projektet og for at det har skulle lykkes, har været, at gadeplansmedarbejderne har kunne ‘møde’ de unge dér, hvor de har stået i den faglige udfordring og derfor hurtigt har kunne etablere kontakt til den nødvendig støtte, sparring og hjælp. Fra start af har udgangspunktet været, at projektet skulle være for de unge og det skulle være så let gennemskueligt og navigérbart som muligt. Både selve koordineringen mellem DDRB, den unge og den frivillige skulle foregå på et socialt medie, som igen møder den unge dér, hvor de er.


Vi er, udover henvendelserne fra “vores” egne unge i området, også blevet kontaktet af flere unge fra både Slagelse, Ringsted og Københavnsområdet, som har hørt om projektet fra andre unge, vores samarbejdspartnere eller via de sociale medier. Det viser, at projektet meget hurtigt er vokset i omfang og at der er masser af unge både i vores egen kommune, men også i andre kommuner i landet, som har brug for den hjælp og sparring, som Den Digitale Ressourcebank kan tilbyde.


Det har været medvirkende til, at vi har nået 80 registreringer, som har resulteret i 70 “matches” fordelt på 55 unge. Indtil videre har 67 ud af de 70 “matches” bestået deres opgave og de sidste 3 mangler fortsat svar. Det er tydeligt, at der er et behov hos de unge for at få hjælp og sparring til deres opgaver og eksamener, men også at flere af dem vender tilbage til os, når de møder en ny faglig udfordring. Fordelingen mellem drenge og piger er næsten 50/50 og ligeledes svarer fordelingen af de unges uddannelsesmæssige baggrund til vores egne forventninger til målgruppen om, at det primært er unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser.


Derudover har vi også haft et virkelig givtigt samarbejde med den lokale folkeskole, Broskolen i Korsør samt Basen og Kvarterhusledelsen. Disse samarbejdspartnere har stillet lokaler til rådighed, men de har også været sparringspartnere undervejs i forhold til projektets udformning, relationen til de unge og fremtidsplanerne.


Og fremtiden håber vi ser lys ud. Der er stadig et stort udtalt behov for projektets indsats både fra de unge selv og fra vores gode samarbejdspartnere. Vi er derfor igang med en ny ansøgning, der skal sikre en treårig projektperiode, hvor Den Digitale Ressourcebank skal opskaleres til at dække hele Slagelse Kommune.

_____________________________________________________________________________________________________

Maj 2019:

Eksamenerne nærmer sig og det er tydeligt at mærke, at antallet af henvendelser og “match” stiger markant. Vi har i de sidste tre måneder forsøgt at hjælpe de unge i en retning af, at de selv skal tage initiativet til at kontakte Den Digitale Ressourcebank, når de har brug for hjælp. Indsatsen er dog stadig båret af rigtig meget og rigtig hårdt gadeplansarbejde, men vi oplever, at det bliver mere og mere acceptabelt at bede om hjælp. Samtidig med at flere unge vender tilbage, når den næste faglige udfordring melder sig.


Som beskrevet ovenfor så går det rigtig stærkt og vi er lige nu oppe over 50 match, så der er ingen tvivl om, at vi når vores øvre målsætning (og måske lidt mere) ved projektafslutningen i juni måned. Derudover kommer der hele tiden henvendelser fra flere, der ønsker at frivillige i Den Digitale Ressource (og det er både i og udenfor området). Det er så vigtigt, at disse frivillige har både tid, lyst og ressourcer til at tage del i projektet.


Vi har stadig et tæt samarbejde med Kvarterhusledelsen, Basen og Slagelse Kommune som alle bidrager positivt til projektet. Derudover har vi også stor gavn af vores samarbejde med den lokale folkeskole, hvor vi sammen arbejder hen imod at give “vores” unge den absolut bedste afslutning på 9. klasse og alle deres afgangseksamener.

_____________________________________________________________________________________________________

Januar 2019:

Vi er allerede halvvejs i projektet og tiden flyver af sted.

Vi har brugt de sidste par måneder på at matche en masse unge studerende med vores frivillige ressourcer.

Der dukker nemlig hele tiden nye unge op, som står og mangler hjælp, gode råd eller blot sparring til deres eksamener.

Vi bruger stadigvæk rigtig meget tid på rekrutteringsarbejdet, hvor vi deltager i forskellige arrangementer ude i området og på den måde har en god kontakt til de unge og deres familier. Udover de fysiske møder med de unge, så bruger vi også meget tid på de forskellige digitale platforme.

Vi har lige knap 30 frivillige ressourcer, der kan hjælpe med de fleste udfordringer. Og det har været afgørende for, at vi allerede nu har lavet 35 match, hvilket vi er så taknemmelige for! Vi kan ikke sige det nok gange, vi har de sejeste frivillige og de sejeste unge, der tager ansvar for deres uddannelse og knokler for at opnå gode resultater.

For at Den Digitale Ressourcebank kan fungere bedst muligt for begge parter, så er det vigtigt for os hele tiden at modtage tilbagemeldinger og evalueringer. Det er med til at vi kan styre projektet i den rigtige retning.

Vi har stadigvæk kontakt med den lokale folkeskole, hvor vi følger eleverne tæt og står klar til at hjælpe dem med deres afsluttende eksamener til juni. Derudover har vi etableret et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, hvor vi har samlet 10 unge, der har en drøm at starte deres egen virksomhed og derfor lære mere om iværksætteri.

Den kommende tid vil vi forberede os på det ryk af unge, der kommer, når eksamensperioden begynder og inden vi får set os om, så skal vi i gang med den afsluttende evaluering af projektet.


_____________________________________________________________________________________________________

Oktober 2018:

 

Vi har de seneste uger været i gang med et massivt rekrutteringsarbejde af både frivillige faglige ressourcer, men også de unge mønsterbrydere, der har brug for hjælp. Vi har blandt andet haft kontakt til flere af de lokale folkeskoler og vi er blevet indbudt til at holde en kort præsentation omkring Den Digitale Ressourcebank på kommende personalemøder. Vi ser dette som en kæmpe mulighed for at få en masse faglige kompetencer registreret til projektet. Derudover er der også blevet lavet opslag til samtlige opgange på Motalavej samt diverse opslag på de sociale medier, hvilket har resulteret i en stor tilstrømning af unge, der har brug for hjælp. 

 

Vi er rigtig stolte over de af vores frivillige, som allerede nu har registreret sig og som på den måde står klar til at hjælpe en ung, når behovet opstår. De frivillige faglige ressourcer ser allerede nu ud til at spænde bredt og ikke mindst stikke dybt – vi har mange forskellige kompetencer samlet, som peger i alle mulige retninger inden for både dansk, engelsk, fransk, historie, samfundsfag over matematik, biologi, fysik og bioteknologi. Men vi har samtidig også eksperter inden for entreprenørskab, finansiering, pædagogik, politik, kommunikation, sygepleje samt sociologi.

 

Vi har indtil nu hjulpet ni folkeskoleelever med deres terminsprøver i henholdsvis dansk, engelsk og matematik. De tilbagemeldinger, som vi har fået i den forbindelse, har kun været positive! De unge har været rigtig godt tilfredse med den hjælp, som de har modtaget indtil videre og de frivillige er kun glade for at kunne hjælpe og dele ud af deres viden. 

 

Vi ser derfor frem mod endnu flere registreringer af både mønsterbrydere og frivillige faglige ressourcer henover de kommende måneder. 

 

_____________________________________________________________________________________________________

August 2018:


Vi er i fuld gang med både rekrutteringen af de frivillige og de unge. Vi kigger særligt mod de lokale uddannelsesinstitutioner med henblik på rekruttering af frivillige blandt deres ansatte, men vi gør også vores “nuværende” frivillige opmærksomme på, at de kan gå ind og registrere sig i den nye ressourcebank.


Vi har indtil nu talt med de fleste unge i boligområdet, hvor vi har informeret dem om den nye platform, så de også er klar til at registrere sig, når behovet opstår.

Gadeplansarbejdet i forhold til rekruttering af de unge sker i samarbejde med Basen og vi er allerede begejstrede for samarbejdet. Derudover er der fremstillet opslag til både Kvarterhuset og opgangene i hele boligområdet.


Vi drøfter løbende projektet med vores samarbejdspartnere og nu har vi også fået et punkt på Kvarterhusledelsesmøderne, hvor vi drøfter projektet og løbende kan justere indsatsen. Vi mødes den sidste torsdag i hver måned og repræsentanterne er: Basen, Kvarterhusledelsen og MinaGroup.

_____________________________________________________________________________________________________

MinaGroup

Revvej 53

4220 Korsør

Telefon: 51 80 96 25

Email: info@minagroup.dk

CVR: 38723480

minagroup